Mang slags oppfinnelser

Denne koppen er tingen for de som har et ekstremt ønske om å verne om bruken av den.

3 Kommentarer to “Mang slags oppfinnelser”


  • Vet ikke jeg.. Det er litt plass i bunnen av koppen under proppen, uønskede smittekilder kan faktisk bruke den til å drikke noen små slanter..

  • Har du sett bunnen av denne koppen, lissom ??

    Jeg ser likevel for meg nytten av denne koppen når pakningen begynner å skrante. Bound to happen..

  • stille nacht…

Comments are currently closed.